Schoolmaatschappelijk werk op de basisschool

kinderhand maakt tekening

Schoolmaatschappelijk werk

Is uw kind op school wat teruggetrokken en stil of juist angstig en boos? Heeft uw kind moeite om zich op school te concentreren, wordt uw kind gepest of zijn er andere problemen voor uw kind op school? Dan kunt u terecht bij het School Maatschappelijk Werk (SMW).

SMWO verzorgt het School Maatschappelijk Werk voor een groot deel van de basisscholen op Schouwen-Duiveland. Een kind dat (preventief) ondersteuning nodig heeft, kan via de intern begeleider worden aangemeld. Dit gebeurt in overleg en met toestemming van de ouders. Ouders worden altijd betrokken bij het traject dat voor het kind wordt ingezet.

Na de aanmelding maken we kennis met het kind om de hulpvraag duidelijk te krijgen. Door middel van gesprekjes, oefeningen en spelletjes gaan we dan werken aan een oplossing. Zo gebruiken wij vaak het spel Schatgravers. In Schatgravers wordt gekeken naar de waardevolle eigenschappen (schatten) van jezelf en de ander. We kijken naar de dingen die al goed gaan, om juist het positieve in jezelf te benadrukken. De gesprekjes en oefeningen vinden onder schooltijd en op school plaats (Eventueel kan dit ook in de thuissituatie). Er zijn geen kosten aan verbonden.

Het School Maatschappelijk Werk is onderdeel van het ondersteuningsteam op school, samen met de intern begeleider en de jeugdverpleegkundige van de GGD. Vaak is de inzet van het ondersteuningsteam voldoende voor een kind om weer vooruit te kunnen. Als blijkt dat er een andere vorm van hulp nodig  is, zal er voor worden gezorgd dat het kind bij de juiste instantie of organisatie terechtkomt voor hulp.

Logo SMWO Schouwen-Duiveland

Je wordt doorgestuurd

Je wordt doorgestuurd naar een andere pagina.