Samen tegen eenzaamheid

contact via een mobieltje

SAMEN TEGEN EENZAAMHEID

Iedereen kent in meer of mindere mate het gevoel van eenzaamheid. Het is een onderdeel van het mens-zijn. U kunt sociaal contact missen, omdat u iemand heeft verloren, uw gezondheid beperkingen met zich meebrengt of doordat u de taal niet goed spreekt.

Ook als u volop in de samenleving staat, kunt u eenzaamheid ervaren en het gevoel hebben ‘er niet bij te horen’. Dat heeft te maken met welke verwachtingen u heeft. In Nederland voelt 10% van de volwassenen zich ernstig eenzaam - ongeacht leeftijd, achtergrond, opleiding of financiële situatie. Van de jongeren tussen de 12 en 25 jaar, voelt 40 tot 70% zich soms eenzaam. Op Schouwen-Duiveland geeft 52% van de 65-plussers aan zich matig tot zeer ernstig eenzaam te voelen. U bent dus zeker niet de enige mocht u zich wel eens eenzaam voelen.

Schouwen-Duivelanders helpen elkaar

Ernstige of langdurige eenzaamheid kan een probleem worden voor uw gezondheid. Daarom is het goed de situatie te verbeteren of er op een andere manier mee om te gaan. Ieder mens is anders dus ook 'de oplossing' die bijdraagt om het gevoel van eenzaamheid te verminderen, is voor iedereen anders. SMWO Schouwen-Duiveland denkt daarom graag met u mee.  

Welzijnswerkers van SMWO organiseren onder andere inloopmomenten in de wijk. Bij het Vrijwillig Thuis kunt u terecht als u behoefte heeft aan bezoek van een vrijwilliger of als u zichzelf wilt inzetten als vrijwilliger. In veel kernen op Schouwen-Duiveland zijn hulpkringen actief, die u kunnen helpen met kleinere, kortdurende en praktische klussen.

Wilt u zelf hulp aanbieden of heeft u hulp nodig? Bent u benieuwd naar de activiteiten die SMWO organiseert? Kijkt u eens verder op deze website of op www.vrijwilligerspuntsd.nl. U kunt altijd contact opnemen met SMWO als u een vraag heeft voor ondersteuning of advies. We denken graag met u mee! 

Jongerenwerk 4SD

Ook onze jongerenwerkers organiseren leuke activiteiten in de wijk en in Jongerencentrum 4SD. Kijk voor meer informatie op de pagina van het Jongerenwerk of volg Jongerenwerk4SD op social media!

Uw zorgen en gevoelens delen

Het is goed om eenzaamheid bespreekbaar te maken en veel mensen zullen dit gevoel herkennen!

Naast de mogelijkheden van SMWO, kunt u ook terecht bij verschillende telefoon- en chatlijnen die een luisterend oor bieden. Soms kunt u hier anoniem uw zorgen delen. U vindt meer informatie op onderstaande websites.

Voor de jeugd:

Voor volwassenen:

Logo SMWO Schouwen-Duiveland

Je wordt doorgestuurd

Je wordt doorgestuurd naar een andere pagina.