Informatief huisbezoek

burgeradviseur in gesprek

INFORMATIEF EN PREVENTIEF HUISBEZOEK DOOR BURGERADVISEURS

Vrijwillig burgeradviseurs zijn geschoolde vrijwilligers in dienst van SMWO die informatie verstrekken aan 75-plussers van Schouwen-Duiveland over de mogelijkheden die er zijn op het gebied van wonen, zorg en welzijn.

De burgeradviseur komt thuis langs en kijkt samen met de oudere naar zaken die belangrijk zijn bij het ouder worden en het langer zelfstandig thuis wonen. Hier tijd voor nemen en aandacht aan besteden helpt mensen vroegtijdig overwegingen te maken die van belang kunnen zijn in de toekomst. Daarom noemen we het ook wel 'preventief huisbezoek'.

Ouderen/burgers die graag een bezoek willen van een adviseur kunnen dit aangeven door te bellen naar onderstaand telefoonnummer. Ook worden er maandelijks brieven verstuurd naar een deel van de ouderen op Schouwen-Duiveland. In deze brief wordt uitleg gegeven over het doel van het bezoek van een adviseur en wordt verteld dat zij binnenkort gebeld worden door een adviseur met de vraag of zij een gesprek willen. (Niemand is verplicht om een bezoek te krijgen van een adviseur).

Veel hulpvragen van ouderen vallen binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). In dat geval verloopt de aanvraag via de gemeente. Bijvoorbeeld als u huishoudelijke hulp of een rollator nodig heeft. De gemeente probeert in de meeste gevallen via een zogenaamd 'keukentafelgesprek' een beeld te vormen: wat kan iemand zelf nog en hoe kunnen vrienden en familie daarbij helpen? De burgeradviseur kan u helpen bij de voorbereiding op dit keukentafelgesprek. Dat is belangrijk, want op basis van dit gesprek besluit de gemeente welke hulp(middelen) u vanuit de Wmo vergoed krijgt. Let op: de burgeradviseur neemt niet de eindverantwoordelijkheid voor de oplossing van de hulpvraag over, die blijft altijd bij de hulpvrager.

Wilt u meer weten over de informatieve huisbezoeken, dan kunt u contact opnemen met Sandra Dickhoff via 06-57812477 of s.dickhoff@smwo.nl.

Logo SMWO Schouwen-Duiveland

Je wordt doorgestuurd

Je wordt doorgestuurd naar een andere pagina.