Sport & bewegen

een buurtsportcoaches op het sportveld

Buurtsportcoaches

De buurtsportcoaches van SMWO staan voor het stimuleren van beweging op een laagdrempelige manier voor alle groepen in de samenleving.
De buurtsportcoaches zetten in op het primaire onderwijs, verenigingsondersteuning, Jeugdfonds Sport & Cultuur, sportactiviteiten & sportevenementen, Vitale kernen en De Zeeuwse Leefstijlroute. Dit zijn onderdelen uit het Sport- en gezondheidsprogramma Schouwen-Duiveland Vitaal. Kijk voor meer informatie op sdvitaal.nl.

Door middel van deze aanpak wordt er met diverse partijen samengewerkt en wordt geprobeerd om alle lagen van de samenleving te bereiken en/of te ondersteunen. Bijvoorbeeld door het contact met de kinderen, school en ouders stimuleert de buurtsportcoach in het ontdekken van eigen talenten binnen de sport. Wij werken daarbij samen met sportverenigingen, zodat kinderen daarmee kunnen kennismaken en zich daarbij aansluiten. Dankzij het Jeugdfonds Sport & Cultuur kunnen ook de kinderen sporten of deelnemen aan culturele activiteiten als er thuis te weinig geld is om de contributie en de attributen te bekostigen.

Naast de kinderen en jongeren zetten de buurtsportcoaches zich ook in voor de volwassenen en de ouderen. De Vitale Kern richt zich op alle inwoners in de kern van 0 tot 100+. Bij de Zeeuwse Leefstijlroute wordt er gewandeld met ouderen en/of mensen met een chronische aandoening, zodat ook zij kunnen bewegen. Daarnaast vindt er wekelijks Sportoverdag plaats bij Laco in Zierikzee, waarbij er wordt gesport met een groep ouderen.

Logo SMWO Schouwen-Duiveland

Je wordt doorgestuurd

Je wordt doorgestuurd naar een andere pagina.