Hulpkringen op Schouwen-Duiveland

HULPKRINGEN SCHOUWEN-DUIVELAND

Gelukkig staan op Schouwen-Duiveland veel mensen klaar voor hun mededorpsbewoners. En als u hulp nodig hebt, wordt vaak een oplossing gevonden via buren, familie of anderen. Maar er zijn natuurlijk ook mensen in het dorp die niet zo’n breed netwerk hebben of die plotseling voor een situatie staan waarbij hulp van anderen gewenst is. Voor deze groep mensen is de Hulpkring opgezet. In eerste instantie worden daarmee de ouderen bedoeld, maar in feite is het leeftijdsloos. Ook statushouders die in het dorp komen wonen kunnen een doelgroep zijn voor een hulpkring.

Een hulpkring is bedoeld voor kortdurende (kleine) klusjes. De hulpkring bestaat uit inwoners van het dorp die zich vrijwillig inzetten voor hun dorpsgenoten. De hulp die gegeven wordt is in principe gratis, of tegen vergoeding van gemaakte kosten als daarvan sprake is.

Steeds meer dorpen hebben een hulpkring. In onderstaand overzicht staan de contactgegevens.

Mocht u het wenselijk vinden dat er in uw dorp ook een hulpkring komt, neem dan contact op met de dorpsraad of met Mels Hoogenboom van SMWO: m.hoogenboom@smwo.nl of 06-1952 48 67

 

HULPKRING

 

Contactgegevens

Brouwershaven

06-152 12 397

Bruinisse

06-286 64 081
tohanzen@gmail.com

Dreischor

06-128 94 756
0111-401 450
06-533 273 70

Kerkwerve

06-203 17 417

Noordgouwe/
Schuddebeurs

06-426 26 398
06-305 73 865

Renesse
'Renesse Durft te vragen'

renessedurfttevragen@gmail.com

Scharendijke

06-822 647 33

Serooskerke

06-103 078 64

Zonnemaire

06-308 62 861

 

Logo SMWO Schouwen-Duiveland

Je wordt doorgestuurd

Je wordt doorgestuurd naar een andere pagina.