Vrijwilliger Thuis

WAT IS VRIJWILLIGER THUIS EN VOOR WIE IS DE HULP BEDOELD?

De meeste mensen willen graag zo lang mogelijk thuis blijven wonen.

Maar als uw gezondheid dit niet toelaat, is er soms hulp nodig. Die hulp kan gegeven worden door professionals, maar ook mantelzorgers (familie, vrienden) en/of vrijwilligers kunnen iets voor u betekenen.
Vrijwilligers van Vrijwilliger Thuis kunnen bij u thuis op bezoek komen, met u op stap gaan of een keer meegaan naar een controle in het ziekenhuis.

Voor de volgende vragen kunt u bij ons terecht:

  • Als u zich geregeld eenzaam voelt;
  • Als u mantelzorger bent, maar ervaart dat dit (te) zwaar wordt en u zoekt naar iemand die uw taak voor een aantal uren kunt overnemen;
  • Als u een maatje zoekt om iets leuks mee te ondernemen;
  • Als u niet meer goed alleen op pad durft/kunt en u iemand zoekt om samen te wandelen, te fietsen of boodschappen te doen;
  • Als u iemand zoekt die met u meegaat naar een afspraak met een arts.

Let wel op, vrijwilligers zijn er niet voor de huishoudelijke taken of de persoonlijke verzorging.

Procedure

Als iemand hulp nodig heeft voor zichzelf of bv. een familielid, kan contact worden opgenomen met SMWO via 0111-453 444 of via w.jansen@smwo.nl. Ook professionele hulpverleners kunnen ondersteuning door een vrijwilliger aanvragen voor hun cliënt.

Als er een vrijwilliger wordt gevraagd voor bezoek, wordt er eerst een afspraak gemaakt voor een intakegesprek. Meestal wordt dit gedaan door een daarvoor opgeleide vrijwilliger. Er wordt besproken wat de wensen en verwachtingen zijn. Daarna wordt een vrijwilliger gezocht binnen de groep, die zo goed mogelijk past bij degene die de hulp vraagt. Die 'klik' is belangrijk, zodat het voor beiden een fijn contact kan worden.

Bij praktische vragen of eenmalige hulp, wordt de procedure ingekort en vindt geen intakegesprek plaats. De vrijwilliger neemt zelf contact op met de cliënt (bv. om mee te gaan naar het ziekenhuis).

De hulp is kosteloos. Als er uitstapjes worden gemaakt of de vrijwilliger rijdt met de eigen auto met iemand naar een ziekenhuis, vergoedt de cliënt aan de vrijwilliger de onkosten (entree, benzine). In principe is de hulp voor maximaal een jaar, maar in overleg is verlenging mogelijk.

Logo SMWO Schouwen-Duiveland

Je wordt doorgestuurd

Je wordt doorgestuurd naar een andere pagina.