Dementie

logo dimentievriendelijke Schouwen-Duiveland

ALZHEIMERCAFÉ SCHOUWEN-DUIVELAND

Dementie is een verzamelnaam voor diverse symptomen die te maken hebben met gedragsveranderingen en geheugenproblemen. De bekendste vorm van dementie is de ziekte van Alzheimer (zo’n 70%). Dementie komt voornamelijk onder ouderen voor, maar ook jongere mensen kunnen aan dementie lijden.

Als het proces vordert, is extra zorg nodig om structuur te bieden en te zorgen voor een veilige en prettige woon- en leefsituatie. Partners en andere familieleden nemen deze zorg vaak langere tijd op zich en zijn dan mantelzorger voor hun partner, ouder of vriend(in).

Voor mantelzorgers is het belangrijk om tijdig te zoeken naar (professionele) ondersteuning, zodat zij hun mantelzorgtaken kunnen volhouden en zelf voldoende ontspanningsmomenten hebben. Te denken valt aan dagbesteding (een zorgboerderij, dagactiviteiten bij een zorginstelling of andere organisatie), de inzet van professionele zorg of een vrijwilliger, deelnemen aan de activiteiten bij het Odensehuis en het bezoeken van een Alzheimercafé.

Op Schouwen-Duiveland wordt viermaal per jaar een Alzheimercafé georganiseerd. Er zijn geen kosten aan verbonden. Tijdens een bijeenkomst wordt informatie gegeven, kunnen de bezoekers tips en ervaringen met elkaar uitwisselen en vragen stellen aan de aanwezige deskundigen. Een Alzheimercafé is bedoeld voor mantelzorgers, voor mensen met (beginnende) dementie en andere belangstellenden, zoals verzorgenden en vrijwilligers. Het gaat daarbij niet alleen om de ziekte van Alzheimer, maar ook andere vormen komen aan bod zoals vasculaire dementie, Lewy Body dementie en frontotemporale dementie (FTD). Elke vorm van dementie heeft zijn eigen kenmerken.

Op onze agenda kunt u zien wanneer en waar een Alzheimercafé op Schouwen-Duiveland wordt georganiseerd.

Tevens kunt u informatie over dementie en informatie over Alzheimer café’s in de regio, vinden op:

Logo SMWO Schouwen-Duiveland

Je wordt doorgestuurd

Je wordt doorgestuurd naar een andere pagina.