Mantelzorg

In gesprek met een mantelzorger

MANTELZORG

Mantelzorg is langdurige en onbetaalde zorg voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis. Mantelzorgers geven zorg omdat zij een persoonlijke band hebben met degene voor wie ze zorgen.

De Nationale Raad voor de Volksgezondheid geeft de volgende definitie voor mantelzorg: 
Mantelzorg is zorg die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt gegeven aan een hulpbehoevende door één of meerdere leden van diens directe omgeving, waarbij de zorgverlening direct voortvloeit uit de sociale relatie.

Verschil mantelzorg en vrijwilligerswerk

Als mantelzorger kiest u er niet voor om te zorgen maar overkomt het u, omdat u een emotionele band heeft met de persoon voor wie u zorgt. Vanzelfsprekende zorg, want dat doe je toch gewoon?

Mantelzorg overkomt je. Als een partner, ouder of kind hulp nodig heeft omdat deze ziek wordt, lijkt het vanzelfsprekend dat hun naasten dit opvangen. Vanuit onze opvoeding hebben we dit vaak meegekregen en bij het sluiten van een huwelijk zelfs beloofd: "in voor- en tegenspoed, tot de dood ons scheidt." Dit geeft het gevoel dat we het ook alleen op moeten lossen en dat we er geen keuze in hebben.

Vrijwilligerswerk daar kies je voor en als je als vrijwilliger je niet langer wilt of kunt inzetten, dan stop je ermee. Dit gaat niet op voor mantelzorg.

Zorg geven 

Het geven van zorg aan iemand in uw naaste omgeving wordt vaak gezien als toegevoegde waarde in het leven. Gelukkig wordt deze zorg vaak met liefde en plezier gegeven en past het prima in uw leven. Maar zodra de zorg groter wordt, kan dit bijdragen aan overbelasting.
Er moeten veel zaken geregeld worden, formulieren ingevuld worden en men wordt steeds meer afhankelijk van diensten en zorg van anderen. Uw leven lijkt bepaald te worden door allerlei zaken die rondom deze zorg geregeld moeten worden en uw eigen behoeftes raken op de achtergrond.

Maar ook een mantelzorger heeft tijd en aandacht voor zichzelf nodig om de zorg vol te blijven houden.

Individueel

Mensen verschillen van elkaar en dat maakt onze samenleving boeiend en verrassend. Ook iedere zorgsituatie zal verschillen.

Vanuit Welzijn Nieuwe Stijl is er vanuit de overheid bedacht dat de kracht van de zorg ligt in het feit dat de vraag centraal moet staan. Zo wordt de hulp die gegeven wordt specifiek en zoveel als mogelijk aangepast op de vraag en dus de individuele situatie. Geen eenheidsworst maar ook uw stem mag doorklinken in de wijze waarop hulp wordt geboden.

Het Steunpunt Mantelzorg biedt buiten gezamenlijke contactmomenten, in onder andere de mantelzorgmiddagen, ook de mogelijkheid voor individuele gesprekken. Op deze wijze kan er specifieker gekeken worden naar wat er nodig is in uw persoonlijke situatie. Maar ook biedt deze vorm de mogelijkheid uw eigen verhaal eens kwijt te kunnen met aandacht voor uw verdriet of misschien wel blijdschap.

Dit kan zowel in uw thuissituatie als bij het SMWO in Zierikzee plaats vinden. Ook een gesprek tijdens een wandeling behoort tot de mogelijkheden. Bel of mail gerust voor meer informatie of het maken van een afspraak! 

Het Steunpunt Mantelzorg biedt ondersteuning op verschillende manieren zoals ontmoetingsmiddagen en individuele gesprekken.

Links

Enkele andere organisaties waar u informatie kunt vinden:

Uiteraard kunt u uw vraag ook vrijblijvend en persoonlijk bespreken. Wij kijken met u mee om vanuit uw vraag de best passende mogelijkheden te zoeken.

Bel of mail gerust!

Marianne Ketting
m.ketting@smwo.nl
06 578 122 64

Logo SMWO Schouwen-Duiveland

Je wordt doorgestuurd

Je wordt doorgestuurd naar een andere pagina.