Vitale kernen

Jeugd op het schoolplein aan het spelen

Vitale kernen

Een vitale kern is een samenwerkingsverband van sportverenigingen en andere lokale partijen in een dorpskern/wijk. Een vitale kern helpt inwoners om vanuit hun eigen behoefte meer en vaker te bewegen en sporten. Inwoners kunnen op een laagdrempelige manier meedoen met sport en bewegen en sociale contacten worden versterkt. Samenwerkingen van sportverenigingen en lokale partijen in een buurt staan hierbij centraal.


Het doel van een vitale kern is om sportaanbieders en organisaties te versterken, de gezondheid en vitaliteit van inwoners te verbeteren, meer mensen te laten sporten/bewegen, een bijdrage te leveren aan leefbaarheid en het verbeteren van de bezetting bij (sport)accommodaties.


Om een kern leefbaar en toekomstbestendig te houden, kan samenwerking gezocht worden binnen diverse activiteiten met zeer verschillende partijen: dorpsraad, ondernemersvereniging, sportverenigingen, dorpshuis, zorgpartijen, primair onderwijs, kinderopvang etc.


Met de vitale kern geven we alle inwoners de kans om naar eigen wensen en behoeften te sporten en bewegen. De vitale kern is gericht op alle inwoners van de kern van 0 tot en met 100+. U kunt hierbij denken aan activiteiten zoals wandelen met een wandelgroep (de Zeeuwse Leefstijlroute), peutergym, ouderengym en andere sport- en beweegactiviteiten die ontbreken in de kern.

 

Logo SMWO Schouwen-Duiveland

Je wordt doorgestuurd

Je wordt doorgestuurd naar een andere pagina.